Trang 3 - Bàn Lạnh : sản phẩm và giá bán
40.542.000 
Công suất: 399W/ giờ; Dung tích: 502 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 102 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
45.777.000 
Công suất: 457W/ giờ; Dung tích: 502 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 102 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
25.680.000 
Công suất: 656W; Dung tích: 340L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 125kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
50.007.000 
Dung tích: 511 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 131 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
71.172.000 
Đặc tính: Sử dụng khay 1/1 GN; Công suất: 476W; Dung tích: 176 Lít; Dải nhiệt độ: -23°C ~ -7°C; Kích thước: 1400(W) x 750(D) x 570(H) mm; Trọng lượng: 95 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
85.911.000 
Đặc tính: Sử dụng khay 1/1 GN; Công suất: 453W; Dung tích: 267 Lít; Dải nhiệt độ: -23°C ~ -7°C; Thiết kế: 6 ngăn kéo inox; Kích thước: 1800(W) x 750(D) x 570(H) mm; Trọng lượng: 126kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.059.600 
Công suất: 190W; Dung tích: 200 lít; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18 °C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 850mm; Trọng lượng: 70 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.649.000 
Công suất: 190W; Dung tích: 200 lít; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18 °C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 75 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.118.500 
Công suất: 310W; Dung tích: 460 lít; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18 °C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 80 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
38.480.000 
Công suất: 613W; Dung tích: 538 lít; Dải nhiệt độ: -21℃ ~ -12℃; Lốc máy: Embraco ; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 109kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
54.717.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1200X600X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
53.043.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1200X750X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
55.998.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1500X600X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
54.801.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1500X750X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.702.000 
Công suất: 255W/ giờ; Dung tích: 151 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900x600x850 mm; Trọng lượng: 62 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.021.000 
Công suất: 286W/ giờ; Dung tích: 199 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900x750x850 mm; Trọng lượng: 68 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.500.000 
Công suất: 316W; Dung tích: 136L mát / 121L đông; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ /-21℃ ~ -12℃; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 92 kg; Xem
17.890.000 
Công suất: 195W; Dung tích: 212 lít; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x600x800 mm; Trọng lượng: 52 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.650.000 
Công suất: 316W; Dung tích: 191L mát / 171L đông ; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ /-21℃ ~ -12℃; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 101kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.680.000 
Công suất: 223W; Dung tích: 276 lít; Dải nhiệt độ: 0°C~+10°C/≤-15°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800x600x800mm; Trọng lượng: 65kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem