Trang 5 - Bàn Lạnh và giá bán
19.680.000 
Công suất: 416W; Dung tích: 210L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfoss/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 86kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
19.960.000 
Đặc tính: Công nghệ làm lạnh Nhật Bản vượt trội; Công suất: 416W; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco/Kulthorn; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox; Thiết kế: 2 ngăn mát bảo quản; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 100kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
24.660.000 
Đặc tính: Công suất làm mát: 530W; Công suất: 287 - 307 W; Dung tích: 366 lít; Dải nhiệt độ: +1 ~ +6ºC; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 98kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.437.600 
Công suất: 200W; Dung tích: 360 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x700x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
22.380.000 
Công suất: 416W; Dung tích: 260L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfoss/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 105kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
24.260.000 
Công suất: 416W; Dung tích: 350L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 120kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
28.067.000 
Công suất: 240W/ giờ; Dung tích: 231 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 71 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
32.914.000 
Công suất: 245W/ giờ; Dung tích: 231 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 69 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.386.000 
Công suất: 240W/ giờ; Dung tích: 307 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 78 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
34.825.000 
Công suất: 245W/ giờ; Dung tích: 307 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Kích thước: 1200x800x850 mm; Trọng lượng: 78 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.250.000 
Dung tích: 300 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 75 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
27.022.000 
Dung tích: 425 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 81 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
21.680.000 
Công suất: 451W; Dung tích: 210L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 90kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
21.960.000 
Công suất: 451W; Dung tích: 280L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh ; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 105kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
17.680.000 
Công suất: 230W; Dung tích: 260 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200x700x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.990.000 
Công suất: 149W ; Dung tích: 195 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200x600x800 mm; Trọng lượng: 46kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
35.670.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 309 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200x700x800 mm; Trọng lượng: 96 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
42.856.000 
Công suất: 360W; Dung tích: 305L; Dải nhiệt độ: -2 độ C đến 12 độ C; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1500x600X(700+150) mm (DxSxC); Trọng lượng: 85Kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
23.750.000 
Công suất: 447W; Dung tích: 260L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 112kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
23.960.000 
Công suất: 447W; Dung tích: 350L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 127kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
18.680.000 
Công suất: 230W; Dung tích: 330 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1500x700x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.980.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 425 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1500x700x800 mm; Trọng lượng: 110 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
27.450.000 
Đặc tính: Công suất làm mát 639W; Công suất: 326 - 361W; Dung tích: 182 lít; Dải nhiệt độ: +1 ~ +6 °C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200x(600+20)x840mm ; Trọng lượng: 77kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.260.000 
Đặc tính: Công suất làm mát 750W; Công suất: 440 - 486 W; Dung tích: 335 lít; Dải nhiệt độ: +1 ~ +6 °C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1500x(600+20)x840 mm; Trọng lượng: 80.7kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem