Trang 9 - Bàn Lạnh và giá bán
39.785.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 290W; Dung tích: 404 L; Dải nhiệt độ: -6 độ C đến +12 độ C; Môi chất lạnh: R404A; Thiết kế: 6 khay GN 1/6; Kích thước: 1500x750x850 mm (D x R x C) (Chiều cao - tính cả 150mm chân đế); Xem
45.489.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 416W/ giờ; Dung tích: 517 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 3 cánh inox, 9 khay GN 1/3, 2 khay GN 1/1; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 108 kg; Xem
44.616.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 370W; Dung tích: 511 L; Dải nhiệt độ: -6 độ C đến +12 độ C; Thiết kế: 8 khay GN 1/6; Kích thước: 1800x750x850 mm (D x R x C) (Chiều cao - kèm150mm chân đế); Xem
21.680.000 
Bảo hành: 18 tháng | Tính năng: Thiết kế 9 khay topping có thể thay đổi kích thước; Công suất: 436W; Dung tích: 320L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: 2 tầng bảo quản, có 9 khay đựng topping bảo quản lạnh; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 108kg; Xem
23.680.000 
Bảo hành: 18 tháng | Tính năng: Thiết kế các khay topping tiện lợi; Công suất: 436W; Dung tích: 375L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: Thiết kế 2 ngăn bảo quản, 12 khay topping đựng salad; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 130kg; Xem
16.860.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 300 W; Dải nhiệt độ: -3 ~ 10 °C ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Xem
19.360.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 300W; Dung tích: -3°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Xem
29.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 314 W; Dung tích: 309 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 978 mm; Trọng lượng: 89 kg; Xem
27.760.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 314 W; Dung tích: 309 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 82 kg; Xem
28.590.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 314 W; Dung tích: 420 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 91 kg; Xem
27.360.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 546W; Dung tích: 480L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: inox cao cấp; Thiết kế: 3 ngăn mát bảo quản; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 155kg ; Xem
34.390.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 366 W; Dung tích: 516 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 107 kg; Xem
29.330.400 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 290W; Dung tích: 350 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800*700*850 mm; Trọng lượng: 80 kg; Xem
35.000.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 314 W ; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: -21 ~ -12℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Xem
36.500.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 314 W; Dung tích: 395 lít; Dải nhiệt độ: -21 ~ -12℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 300W; Dung tích: 493 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -13°C; Môi chất lạnh: R404A; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Xem
39.021.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 222 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 82 kg; Xem
44.325.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 305 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 104 kg; Xem
45.000.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 366W; Dung tích: 538 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -12°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 109 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công suất làm lạnh 680W; Công suất: 619 - 684W; Dung tích: 576 lít; Dải nhiệt độ: -20 đến -14°C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 2100 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 138kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công suất làm lạnh 680W; Công suất: 713 - 787W; Dung tích: 681 lít; Dải nhiệt độ: -20 đến -14°C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 2400 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 152 kg; Xem
50.007.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 401 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 119 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 253W; Dung tích: 193 lít; Dải nhiệt độ: Mát: 0℃ ~ +5℃. Đông: -20℃ ~ -15℃; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x700x850mm; Trọng lượng: 73kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 253W; Dung tích: 278 lít; Dải nhiệt độ: 0℃ ~ +5℃; Môi chất lạnh: R134A; Thiết kế: 1 cánh ; Kích thước: 1200x700x850 mm; Trọng lượng: 62 kg; Xem