Trang 3 - Tủ lạnh công nghiệp : sản phẩm và giá bán
37.883.000 
Công suất: 410W; Dung tích: 593L; Dải nhiệt độ: -2 độ C đến 12 độ C; Kích thước: 700 x 818 x (1990+150) mm (DxSxC); Trọng lượng: 132Kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
53.450.000 
Dung tích: 866 lit; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Khung - vỏ: Kích thước lòng tủ : 1096x496x1484 mm; Kích thước: 1200x650x2050 mm; Trọng lượng: 146 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
51.471.000 
Công suất: 1,47kW; Dung tích: 1042L; Dải nhiệt độ: -2 độ C đến 12 độ C; Kích thước: 1200x818x2050 mm (DxSxC); Trọng lượng: 160Kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
55.497.000 
Công suất: 1,54kW; Dung tích: 1288L; Dải nhiệt độ: -2 độ C đến 12 độ C; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1400 x 818 x (1900+150)mm (DxSxC); Trọng lượng: 170Kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
51.209.000 
Đặc tính: Công nghệ: Nhật Bản; Công suất: 520W/ giờ; Dung tích: 1102 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1200x800x2050 mm; Trọng lượng: 150 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
54.208.000 
Đặc tính: Công nghệ: Nhật Bản; Công suất: 539W/ giờ; Dung tích: 1310 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1400x800x2050 mm; Trọng lượng: 157 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
60.817.000 
Công suất: 343W; Dung tích: 1203 lít; Dải nhiệt độ: -2 đến +12 độ C; Thiết kế: 4 cánh inox. Số lượng kệ: Khoảng cách 51mm ngăn trên tối đa 20 khay 40x60cm. Ngăn dưới tối đa 26 khay 40x60cm; Kích thước: 1400x800x2050 mm; Trọng lượng: 163kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
40.208.000 
Công suất: 237W; Dung tích: 546 lít; Dải nhiệt độ: -2 đến +12 độ C; Thiết kế: 2 cánh kính. Số lượng kệ: Khoảng cách 51mm ngăn trên tối đa 10 khay 40x60cm. Ngăn dưới tối đa 13 khay 40x60cm; Kích thước: 700x800x2050 mm; Trọng lượng: 102 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
6.130.000 
Công suất: 0.75kW; Dung tích: 100 lít; Dải nhiệt độ: Thương hiệu Snow Village, sản xuất tại Trung Quốc; Lốc máy: Donper ; Môi chất lạnh: R600A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 530x470x900 mm; Trọng lượng: 28kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
15.340.909 
Dung tích: 600 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 7°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 650×610×2080 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.600.000 
Công suất: 301W; Dung tích: 795/750 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 10°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1100W x 600D x 2000H mm; Trọng lượng: 135kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
25.630.000 
Công suất: 522W; Dung tích: 444 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 635 x (710+20) x 2060 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
20.890.000 
Đặc tính: Bảo quản đông, trưng bày; Công suất: 560W; Dung tích: 500L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: 1 ngăn bảo quản, 5 tầng giá nan; Kích thước: 660x833x2028 mm; Trọng lượng: 130kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
6.980.000 
Công suất: 1.1kw/24h; Dung tích: 138 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Donper ; Môi chất lạnh: R600A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 520x480x1380 mm; Trọng lượng: 39kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
9.380.000 
Công suất: 135W ; Dung tích: 298 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Donper ; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 560x510x2000 mm; Trọng lượng: 62kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
9.650.000 
Công suất: 135W ; Dung tích: 298 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Donper ; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 555x580x2000 mm; Trọng lượng: 62kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.580.000 
Công suất: 450W ; Dung tích: 400 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 8°C; Lốc máy: Donper ; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 770x780x1570 mm; Trọng lượng: 130kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
35.280.000 
Công suất: 792W; Dung tích: 976 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1260x(710+20)x2060 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.780.000 
Công suất: 370W ; Dung tích: 820 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Donper ; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200x650x2000 mm; Trọng lượng: 118kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
21.350.000 
Công suất: 237W ; Dung tích: 800 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Donper ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200x700x1950 mm; Trọng lượng: 106kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem