Danh mục và giá bán các loại Máy làm đá, Máy làm đá công nghiệp

51.580.000 
Công suất: 1050W; Dung tích: Thùng chứa 250kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 200kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 760 x 900 x 1850 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
65.480.000 
Đặc tính: Làm đá nhanh trong 24h; Công suất: 1250W; Dung tích: Thùng chứa đá 200kg; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 300kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 760 x 900 x 1850 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
46.300.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 25x25x23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.10m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 28 phút.; Công suất: 320W; Năng suất: 39kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 33kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 28kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 633 x 511 x 690 mm; Trọng lượng: 48 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
95.606.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 28 x 28 x 23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 79kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 75kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 70kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1004 x 600 x 800 ( 790-840 ) mm; Trọng lượng: 77 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
133.450.000 
Đặc tính: Làm đá nhanh trong 24h; Công suất: 4500W; Dung tích: Thùng chứa 460kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 900kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 1350x1200 x1850 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
95.606.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 21 x 21 x 14 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 92kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 83kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 64kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1004 x 600 x 800 ( 790-840 ) mm; Trọng lượng: 77kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
219.350.000 
Công suất: 10kw/h ; Dung tích: Thùng chứa đá 500kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 1800kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304 ; Kích thước: 1340 x 1400 x 2800 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
28.881.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.09m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 250W; Năng suất: 40kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 36kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 29kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 452 x 610 x 988 mm; Trọng lượng: 40 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
117.965.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 1,02m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 24 phút.; Công suất: 1850w; Năng suất: 495kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 480kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 380kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 695 x 825 mm; Trọng lượng: 122 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
45.303.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí, Kích thước đá: 28x28x32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.13m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 21 phút.; Công suất: 430W; Năng suất: 64kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 60kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 53kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 570 x 800 mm; Trọng lượng: 60 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
95.606.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 28 x 28 x 32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 95kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 93kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 84kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1004 x 600 x 800 (790-840) mm; Trọng lượng: 77 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.460.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí; Kích thước đá: 22 x 22 x 22 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.15m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 16 phút.; Công suất: 450W; Năng suất: 80kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 72kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 57kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 670 x 1050 mm; Trọng lượng: 56,5 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.780.000 
Công suất: 350W; Dung tích: Thùng chứa đá 6kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 30kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 400x500x750 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
29.125.000 
Đặc tính: Làm lạnh bằng không khí ; Công suất: 1200W; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 39 kg/ngày = 1900 viên đá; Kích thước: 531 x 600 x 875mm; Trọng lượng: 44 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
28.860.000 
Đặc tính: Hình dạng viên đá vuông, kích thước viên đá 22x22x22mm; Công suất: 460W; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 55 kg/ngày; Kích thước: 500 x 590 x 850 mm; Trọng lượng: 45 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
83.214.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí; Công suất: 280W; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 1000 cups/h; Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 350 x 585 x 695/710 mm; Trọng lượng: 47 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
106.979.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 28x28x32 mm; Công suất: 0.32~0.34 kW; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 30 kg/ngày (AT32°C/WT21°C); 42 kg/ngày (AT21°C/WT15°C); Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 350 x 526 x 1590mm; Trọng lượng: 65 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
89.933.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vuông + nước; Công suất: 480-560W; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 188 cups/hour (AT32°C/WT21°C); 230 cups/hour (AT21°C/WT15°C); Kích thước: 350 x 585 x 815/830mm; Trọng lượng: 57 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
59.873.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 28x28x32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.21m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 28 phút.; Công suất: 680W; Năng suất: 100kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 98kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 81kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660x570x1200 mm; Trọng lượng: 76kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
66.272.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 28x28x23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.21m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 28 phút.; Công suất: 680W; Năng suất: 100kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 98kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 81kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660x570x1200 mm; Trọng lượng: 76kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.780.000 
Công suất: 750W; Dung tích: Thùng chứa đá 38kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 100kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 670 x 700 x 1020 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
26.480.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25*25 mm, khuôn làm đá 126 viên (15-18 phút/mẻ); Công suất: 650W; Lốc máy: Secop; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 100 kg/ngày tuỳ môi trường đặt máy, có thể chênh lệch 5 – 10%; Kích thước: 660 x 670 x 1070 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
69.697.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 21 x 21 x 14 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.25m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 23 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 120kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 116kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 90kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 570 x 1200 mm; Trọng lượng: 79kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
69.697.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 28 x 28 x 23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.25m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 23 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 120kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 116kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 90kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 570 x 1200 mm; Trọng lượng: 79kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
Tìm hiểu về Máy làm đá, Máy làm đá công nghiệp

Máy làm đá và máy làm đá công nghiệp

Máy làm đá là một thiết bị điện lạnh dùng để làm đá tự động bằng cách đóng băng nước trong các khuôn chứa ở mức nhiệt độ âm để chuyển hóa nước thành thể rắn theo hình dạng khuôn chứa ban đầu. 

Có nhiều loại máy làm đá khác nhau, mỗi loại được thiết kế để sản xuất một dạng đá cụ thể như đá viên, đá bào, đá khối, hay đá vảy... để dùng cho nhiều mục đích phục vụ khác nhau như pha chế đồ uống, bảo quản thực phẩm đông lạnh, thậm chí là ứng dụng trong các lĩnh vực y tế, xây dựng.

Máy làm đá công nghiệp là loại máy làm đá có công suất lớn, thời gian làm đông đá rất nhanh (chỉ khoảng 20-60 phút cho mỗi chu trình). Nhờ đó, máy làm đá công nghiệp sản xuất đá với số lượng lớn hơn nhiều lần so với máy làm đá mini hay làm đá bằng tủ lạnh thông thường. Máy làm đá công nghiệp có thể cho năng suất từ hàng trăm kilogram đến hàng tấn đá sạch mỗi ngày.

 

Các kiểu thành phẩm của máy làm đá công nghiệp

Máy làm đá công nghiệp có thể làm ra nhiều kiểu thành phẩm đá sạch như đá viên, đá vảy, đá khối (hay đá cây) để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Sau đây là chi tiết về các loại thành phẩn đá sạch này:

Thành phẩm đá viên

Đá viên (hay còn được gọi là đá bi) là thành phẩm rất phổ biến của các dòng máy làm đá công nghiệp hiện nay. Đá viên chủ yếu dùng cho ngành dịch vụ ẩm thực để làm mát đồ uống, Máy làm đá viên công nghiệp có thể sản xuất ra nhiều kiểu đá viên với hình dáng, kích cỡ viên đá khác nhau, bao gồm:

Đá viên hình vuông (khối lập phương)

Thành phẩm đá viên khối lập phương là thành phẩm phổ biến nhất trong các dòng máy làm đá viên công nghiệp. Đá viên được sản xuất đa dạng với nhiều kích thước khác nhau 21x21x14mm, 22x22x22mm, 25x25x25mm, 28x28x23mm, 28x28x32mm, 38x22x38mm, 48x48x58mm…Tùy thuộc vào kích thước viên đá mà được ứng dụng phục vụ với nhiều mục đích khác nhau. Loại đá viên có kích thước lớn 48x48x58mm được dùng cho uống bia với ưu điểm làm lạnh nhanh, đá lâu tan. Loại đá viên có kích thước bé hơn như 22x22x22mm, 25x25x25mm, 28x28x23mm được dùng trong pha chế đồ uống, uống rượu, nước ngọt, giải khát… còn có một số loại đá viên khác được dùng cho ướp lạnh bảo quản thực phẩm trái cây.

Đá viên hình vuông

Hình ảnh: Đá viên hình vuông được làm bởi máy làm đá viên công nghiệp (nguồn thienbinhgroup.com)

Đá viên hình đầu đạn

Đá viên hình đầu đạn là dạng đá viên có kết cấu như hình viên đạn bên trong rỗng hay còn gọi là đá viên trụ rỗng. Với hình dạng của loại đá này giúp đá tan đều và nhanh chóng làm lạnh đồ uống. Thành phẩm đá viên hình đầu đạn rất thích hợp sử dụng trong phục vụ đồ uống giúp trang trí thêm phần bắt mắt sinh động, tăng thêm tính thẩm mỹ cho thức uống được phục vụ.

Hình ảnh: Đá viên hình đầu đạn (nguồn: thienbinhgroup.com)

Hình ảnh: Đá viên hình đầu đạn (nguồn: thienbinhgroup.com)

Đá viên hình bán nguyệt

Đây là loại đá viên có kết cấu với hình dạng bán nguyệt hay còn được gọi là đá lưỡi liềm, viên đá có hình dạng độc đáo bắt mắt, trong suốt làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho đồ uống phục vụ. Hình dạng lưỡi liềm của đá giúp tăng diện tích tiếp xúc với nước, quá trình tan đá sẽ diễn ra chậm hơn giúp cho đồ uống được giữ lạnh lâu hơn. Thành phẩm đá viên hình bán nguyệt thích hợp sử dụng trong pha chế đồ uống, phục vụ các loại đồ uống như cocktail, rượu whisky, nước ngọt.. Máy làm đá hình bán nguyệt có khả năng tiết kiệm nước hơn so với các dòng máy làm đá nước đá khác nên được sử dụng nhiều ở các quán cafe, quán bar, trà sữa, nhà hàng….

Đá viên hình bán nguyệt

Đá viên hình bán nguyệt

Đá viên dạng cốm

Đá viên dạng cốm hay còn gọi là đá trân châu, đây là loại đá có kích thước nhỏ hơn loại đá viên thông thường, loại đá này được làm đông non nên thành phẩm viên đá có kết cấu không quá cứng như các loại đá viên khác và có thể nhai được dễ dàng. Đá viên dạng cốm được ứng dụng trong pha chế đồ uống, phục vụ các loại trà sữa, sinh tố và pha chế cocktail.

Đá viên dạng cốm

Đá viên dạng cốm

Đá viên có hình dạng đặc biệt

Ngoài các hình dạng viên đá trên thì một số máy làm đá viên công nghiệp hiện nay còn cung cấp nhiều thành phẩm đá có hình dạng đặc biệt như là đá viên hình cầu, hình ngôi sao, hình trái tim, hình trụ tròn. Với những hình dạng đặc biệt trên ngoài tác dụng làm lạnh đồ uống còn mang đến vẻ đẹp và nghệ thuật cho ly nước được phục vụ giúp khách hàng thưởng thức đồ uống lâu hơn và ghé thăm quán nhiều lần. Dòng máy làm đá viên có hình dạng đặc biệt này được sử dụng chủ yếu để pha chế đồ uống ở trong quán bar, quán rượu, những nơi rất chú trọng về vẽ đẹp của đồ uống.

Đá viên hình cầu

Hình ảnh: đá viên hình cầu (nguồn: thienbinhgroup.com)

Thành phẩm đá vảy

Đá vảy: là loại đá lạnh được cắt ra từng miếng với độ dày từ 1-2mm, đặc điểm của loại đá này mỏng, khô có độ cứng nhất định với chiều dài mỗi miếng đá 12-16 mm. Đá vảy lâu tan, diện tích tiếp xúc lớn nên có thể giữ cho thực phẩm được tươi lâu, được dùng để trưng bày và bảo quản thực phẩm tươi sống, hải sản. Bên cạnh đó đá vảy còn có ứng dụng như xây dựng, hóa học, thí nghiệm, xử lý y khoa.

Thành phẩm đá vảy

Hình ảnh: đá vảy được sản xuất từ máy làm đá công nghiệp (nguồn: thienbinhgroup.com)

Đá hạt: Đá hạt (hay còn được gọi là đá tuyết) là một loại đá sạch có kích cỡ rất nhỏ, dưới 1mm, gần như ở dạng tinh thể. Nó có đặc điểm làm lạnh nhanh, mềm dễ tạo khuôn và tạo hình. Đá dạng hạt được dùng để bảo quản, duy trì độ tươi ngon cho các thực phẩm tươi sống trong trưng bày hay chế biến. Đá hạt cũng được sử dụng trong các quán cafe, quầy bar bởi khả năng phân bổ nhiệt độ lạnh đồng đều và nâng cao hình thức trình bày cho đồ uống.

Đá viên dạng hạt

Hình ảnh: đá viên dạng hạt sử dụng để làm lạnh nước uống trái cây (nguồn: thienbinhgroup.com)

Đá khối (hay đá cây): là khối nước đá được làm từ những chiếc khuôn có kích thước lớn, chiều dài khối đá có thể lên đến 1m. Do có kích cỡ lớn nên đá cây tan chậm và chủ yếu được dùng cho bảo quản thực phẩm đông lạnh quy mô lớn, các tàu thuyền đánh bắt hải sản dài ngày trên biển. 

Máy làm đá công nghiệp được sử dụng ở đâu?

Máy làm đá công nghiệp mang đến giải pháp hiệu quả để cung cấp đá sạch tại chỗ cho việc làm mát, pha chế đồ uống hay chế biến, bảo quản, trưng bày thực phẩm và nhiều ứng dụng khác trong cuộc sống. Do đó, máy làm đá công nghiệp được sử dụng rộng rãi ở nhiều loại hình kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ẩm thực. Cụ thể là:

Quán cafe, trà sữa, quán bar

Đây là nơi chuyên phục vụ các loại đồ uống khác nhau cho khách hàng nên đá lạnh là nguyên liệu quan trọng được sử dụng chủ yếu để làm mát và pha chế đồ uống. Một số loại thành phẩm viên đá có hình dạng đẹp mắt còn giúp trang trí, làm tăng thêm tính thẩm mỹ của ly nước, giúp giữ chân và thu hút khách hàng đến quán.

Máy làm đá cho quán cafe

Hình ảnh: Máy làm đá sạch hiệu Snooker dùng tại quán cafe, trà sữa do Thiên Bình cung cấp (nguồn: thienbinhgroup.com)

Quán ăn, quán bia, nhà hàng

Quán ăn, quán bia, nhà hàng là những nơi phục vụ các món ăn, món nhậu cho lượng khách lớn mỗi ngày, ngoài đồ ăn ra thì các mô hình kinh doanh này còn phục vụ các loại bia, nước uống đi kèm. Máy làm đá viên công nghiệp được sử dụng để cung cấp thành phẩm đá sạch, tinh khiết để làm lạnh đồ uống, bia, rượu, nước giải khát phục vụ thực khách. Bên cạnh đó dòng máy làm đá vảy còn được sử dụng để bảo quản các loại thực phẩm tươi sống, trang trí món ăn, đồ uống cho các mô hình kinh doanh trên.

Máy làm đá công nghiệp cho nhà hàng

Thiên Bình lắp máy làm đá công nghiệp Fuji Air cho nhà hàng Dookki (nguồn: thienbinhgroup.com)

Khách sạn và khu nghỉ dưỡng

Đây là tổ hợp mô hình kinh doanh dịch vụ ẩm thực nghỉ dưỡng cho du khách bán trú và lưu trú. Máy làm đá công nghiệp là thiết bị không thể thiếu tại mô hình này, giúp đơn vị chủ động hơn trong việc cung cấp đá hàng ngày để làm mát đồ uống, bảo quản trang trí thực phẩm hay phục vụ các món ăn, buffet, các bữa tiệc…

Máy làm đá sạch công nghiệp và tủ mát công nghiệp: cặp đôi hoàn hảo để phục vụ đồ uống tại Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng (nguồn: thienbinhgroup.com)

Máy làm đá sạch công nghiệp và tủ mát công nghiệp: cặp đôi hoàn hảo để phục vụ đồ uống tại Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng (nguồn: thienbinhgroup.com)

Siêu thị và cửa hàng thực phẩm đông lạnh

Tại siêu thị hay các cửa hàng thực phẩm đông lạnh việc bảo quản và trưng bày thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn là điều thiết yếu. Do vậy máy làm đá công nghiệp với khả năng sản xuất lượng đá lớn mỗi ngày giúp đơn vị chủ động về nguồn đá để phục vụ cho yêu cầu kinh doanh của cửa hàng. Họ thường sử dụng đá vảy để bảo quản thực phẩm tươi sống sau khi chế biến, phủ đá vảy lên thực phẩm giúp giữ độ tươi và trưng bày thực phẩm cho khách hàng vào chọn mua.

Nhà máy chế biến thực phẩm

Ở các nhà máy, xưởng chế biến thực phẩm rất cần đến máy làm đá lạnh để bảo quản thực phẩm trong quá trình chế biến, sản xuất hay vận chuyển thực phẩm đến cửa hàng đơn vị vị kinh doanh lẻ. Họ thường sử dụng máy làm đá vảy hay đá hạt với đặc tính nhỏ, mỏng nhẹ dễ tạo khuôn, phủ rộng diện tích bề mặt của thực phẩm cần bảo quản.

Các ứng dụng khác của máy làm đá công nghiệp

Ngoài các lĩnh vực kể trên thì máy làm đá công nghiệp còn được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác. Chẳng hạn như trong y tế, các bệnh viện sử dụng máy làm đá công nghiệp để chủ động nguồn đá lạnh dùng cho việc hỗ trợ xử lý các vấn đề y khoa như giảm đau, giảm sốt, chữa lành gãy xương. Trong lĩnh vực kết cấu xây dựng cũng cần số lượng đá lạnh lớn để sử dụng cho quá trình trộn bê tông. Hay trong thí nghiệm hóa học, bào chế thuốc, đá lạnh giúp làm mát cho các phản ứng sinh nhiệt và làm lạnh ngay lập tức cho quá trình chưng cất của các thí nghiệm hóa học.

Phân loại máy làm đá công nghiệp

Dựa trên thành phẩm và năng suất làm đá của máy làm đá công nghiệp có thể phân loại dòng sản phẩm này như sau:

Phân loại theo năng suất

Máy làm đá dưới 50kg: Đây là dòng máy làm đá cỡ nhỏ, năng suất làm đá thấp hay còn gọi là máy làm đá mini. Loại máy làm đá này có khả năng sản xuất từ 10 đến 50kg/ngày, đáp ứng cho nhu cầu sử dụng đá tại chỗ phục vụ cho pha chế đồ uống ở các quán cafe, tiệm trà sữa, quán bar, những nơi có nhu cầu sử dụng đá sạch với số lượng nhỏ mỗi ngày.

Máy làm đá từ 50 đến 100kg: Đây là dòng máy có năng suất làm đá thấp trung bình, khả năng sản xuất đá từ 50 đến 100kg/ngày, được sử dụng phổ biến trong các quán ăn, nhà hàng, khách sạn có quy mô vừa và nhỏ. Có nhu cầu dùng đá sạch để làm mát đồ uống phục vụ cho khách hàng hoặc ứng dụng trong bảo quản chế biến hay trang trí thực phẩm.

Máy làm đá viên 50kg

Hình ảnh: máy làm đá viên mini, năng suất 50kg/ngày nhãn hiệu Snooker, được bán tại thienbinhgroup.com

Máy làm đá từ 100-500kg: Đây là dòng máy có năng suất làm đá tầm trung, khả năng làm đá lớn từ 100kg đến 500kg/ngày rất thích hợp cho các khu bếp nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cho mục đích bảo quản và làm mát đồ uống phục vụ khách hàng số lượng lớn mỗi ngày.

Máy làm đá từ 500-1000kg: Đây là dòng máy làm đá công nghiệp có năng suất làm đá mạnh mẽ với khả năng làm đá nhanh, sản lượng đá đạt từ 500kg đến 1 tấn/ngày. Dòng máy này phù hợp với các siêu thị, cửa hàng thực phẩm đông lạnh lớn, bệnh viện, các công ty, nhà máy sử dụng đá để làm mát đồ uống phục vụ nhân viên, công nhân hay trưng bày, bảo quản thực phẩm.

Máy làm đá công nghiệp từ 1 đến 5 tấn: Đây là dòng máy làm nước đá có năng suất làm đá cực lớn, với khả năng sản xuất đá từ 1 đến 5 tấn mỗi ngày. Dòng máy này phù hợp sử dụng cho các cơ sở nhà máy chế biến thực phẩm quy mô lớn, chợ hải sản, các nhà máy, đơn vị cung cấp đá tinh khiết sỉ lẻ trên thị trường.

Phân loại theo kiểu thành phẩm

Một cách để Khách hàng dễ lựa chọn loại máy làm đá phù hợp với mục đích sử dụng của mình là phân loại máy làm đá theo kiểu thành phẩm, theo đó, chúng tôi chia máy làm đá công nghiệp thành những kiểu sau:

Máy làm đá viên công nghiệp: Đây là dòng máy chuyên sản xuất đá viên với nhiều hình dạng và kích thước viên đá khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng loại viên đá mà người dùng có thể lựa chọn dòng máy làm đá viên có thành phẩm kích thước, hình dạng phù hợp. Thông thường máy làm đá viên được sử dụng chủ yếu vào làm mát đồ uống, pha chế các loại đồ uống như bia, rượu, cocktail, rượu whisky, trà sữa, cà phê, nước ngọt và các loại nước giải khát khác bởi đặc tính làm mát đồ uống nhanh, tan lâu, dễ dàng lấp đầy diện tích cốc.

Máy làm đá vảy: Đây là dòng máy chuyên sản xuất đá vảy hoặc đá hạt với nhiều mức năng suất khác nhau. Thành phẩm đá vảy với đặc tính mỏng, nhỏ nhẹ, phủ rộng toàn bộ bề mặt tiếp xúc của đối tượng cần làm mát nên được ứng dụng để bảo quản và trưng bày thực phẩm tươi sống, thực phẩm cắt lát, hải sản tại các cửa hàng hay siêu thị hay nhà hàng buffet… ngoài ra còn được ứng dụng trong y tế, xây dựng, thí nghiệm hóa học….

Máy làm đá vảy Hoshizaki được bán tại thienbinhgroup.com

Hình ảnh: Máy làm đá vảy Hoshizaki được bán tại thienbinhgroup.com

Một số thương hiệu máy làm đá nổi bật do Thiên Bình phân phối

Tại Việt Nam, máy làm đá công nghiệp đến từ nhiều nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu khác nhau. Bên cạnh các sản phẩm máy làm đá công nghiệp cao cấp được nhập khẩu từ các nước tiên tiến của Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, thì còn có các thương hiệu của Việt Nam hay Trung Quốc có mức giá cạnh tranh hơn. 

Thiên Bình - một trong những nhà phân phối lớn tại Việt Nam về sản phẩm máy làm đá, cung cấp trên 150 sản phẩm máy làm đá công nghiệp của 7 thương hiệu máy làm đá khác nhau, gồm có: Fuji Air, Hoshizaki, Kenshin, Scotsman, Snooker, Snow Village, Turbor Max, với thành phẩm là đá viên, đá vảy, đá tuyết... Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số thương hiệu máy làm đá được thị trường ưa chuộng nhất:

Máy làm đá Hoshizaki

Hoshizaki là thương hiệu máy làm đá sạch nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Máy làm đá Hoshizaki được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao về hiệu suất làm đá, tính năng tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành ổn định bền bỉ. Hoshizaki cung cấp nhiều dòng máy làm đá sạch khác nhau từ dòng máy làm đá mini, máy làm đá tự động đến máy làm đá công nghiệp có công suất lớn 500kg - 2 tấn/ngày.

Điểm đặc biệt của dòng máy làm đá viên công nghiệp Hoshizaki là có khả năng sản xuất ra nhiều loại thành phẩm đá viên với hình dạng đặc biệt như đá viên hình ngôi sao, đá viên hình trái tim, đá viên hình cầu, hình trụ, hình bán nguyệt… Bên cạnh đó, Hoshizaki còn mang đến các dòng máy làm đá vảy, đá tuyết với năng suất từ 80kg đến 900kg ngày đáp ứng cho nhu cầu sử dụng đá với nhiều mục đích và nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Máy làm đá Hoshizaki là dòng máy có chất lượng cao nên mức giá bán của dòng này khá cao từ 17 triệu đến 210 triệu đồng. Tuy giá thành cao hơn các hãng khác nhưng máy làm đá sạch Hoshizaki vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn tin dùng bởi khả năng làm đá cũng như độ bền của máy

Là đơn vị ủy quyền phân phối chính hãng các thiết bị đến từ thương hiệu Hoshizaki ở Việt Nam, Thiên Bình có đầy đủ các dòng máy làm đá Hoshizaki với nhiều loại thành phẩm đá cũng như năng suất làm đá mà bạn có thể dễ dàng lựa chọn.

Máy làm đá Hoshizaki

Máy làm đá Hoshizaki được cung cấp bởi thienbinhgroup.com

Máy làm đá Kenshin

Kenshin cũng là thương hiệu máy làm nước đá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cả về chất lượng và giá bán sản phẩm. Máy làm đá Kenshin có ứng dụng công nghệ Nhật Bản, linh kiện đạt chuẩn quốc tế và được lắp ráp tại Việt Nam, do vậy thương hiệu Kenshin hướng đến những đối tượng khách hàng có ngân sách tầm trung nhưng vẫn sở hữu được những sản phẩm tốt chất lượng.

Máy làm đá Kenshin đa dạng về chủng loại, năng suất làm đá từ 30kg đến 3 tấn mỗi ngày. Máy làm đá công nghiệp Kenshin sử dụng công nghệ làm đá bằng đối lưu quạt gió cho khả năng làm đá nhanh. Hơn nữa khách hàng có thể tùy chọn kích cỡ viên đá, hay tích hợp thùng chứa đá đi kèm để tăng tính tiện dụng.

Giá bán của máy làm đá Kenshin dao động từ 28 triệu đồng cho dòng có năng suất làm đá thấp nhất đến 134 triệu cho dòng có năng suất làm đá lớn nhất. Hiện nay Thiên Bình là nhà phân phối chính máy làm đá Kenshin tại Việt Nam. Đây là 1 trong những giải pháp tối ưu về chi phí và khẳng định chất lượng của hãng khi chế độ bảo hành sản phẩm lên tới 18 tháng trong khi các thương hiệu khác có thời gian bảo hành 12 tháng.

Máy làm đá viên Kenshin

Máy làm đá viên Kenshin được cung cấp bởi thienbinhgroup.com

Máy làm đá Scotsman

Scotsman là thương hiệu máy làm đá siêu tốc nổi tiếng tại Châu Âu (Italia). Đây là dòng máy làm đá siêu tốc mà bạn không nên bỏ lỡ khi đang tìm kiếm 1 loại máy cao cấp có khả năng làm đá nhanh, sạch tinh khiết 100% với độ bền cao và mức ngân sách lớn. Máy làm đá Scotsman được sản xuất tại Italia với chu trình làm đá nhanh chóng chỉ trong vòng 10 phút, có khả năng chống vi khuẩn và được nhập khẩu nguyên kiện về Việt Nam mang đến cho khách hàng độ tin cậy cao về chất lượng hiệu suất và thành phẩm đá.

Máy làm đá Scotsman có nhiều loại với mức giá bán từ 29 triệu cho máy làm đá viên năng suất 39kg/ngày, cho đến 92 triệu cho dòng máy làm đá công suất lớn với mức năng suất 350kg/ngày. Mức giá của hãng Scotsman cao hơn Kenshin nhưng là một sự lựa chọn mang lại yên tâm cho khách hàng khi sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng Châu Âu.

Máy làm đá công nghiệp Scotsman

Máy làm đá công nghiệp Scotsman do Thiên Bình phân phối

Máy làm đá Snooker

Snooker là thương hiệu lớn chuyên cung cấp máy làm đá sạch có xuất xứ từ Trung Quốc. Snooker mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng về năng suất làm đá cũng như kiểu thành phẩm đá lạnh. Máy làm đá Snooker cho khả năng làm đá từ 25 đến 1200kg mỗi ngày. Ngoài ra, hãng cũng cung cấp đa dạng các loại máy làm đá có kiểu thành phẩm đá khác nhau như đá vảy, đá hạt chuyên dùng để bảo quản trưng bày, vận chuyển thực phẩm, trong khi dòng máy làm đá viên công nghiệp có nhiều hình dáng hình vuông, hình cầu, hình bán nguyệt, hình đầu đạn… chuyên dùng để làm lạnh, pha chế đồ uống phục vụ trong dịch vụ ẩm thực.

Máy làm đá công nghiệp Snooker

Máy làm đá công nghiệp Snooker do Thiên Bình phân phối

Ngoài 4 thương hiệu máy làm đá công nghiệp chủ chốt kể trên thì thienbinhgroup.com còn cung cấp nhiều dòng máy làm đá tinh khiết đến từ nhiều nhãn hiệu khác như Snow Village, Fuji Air, Turbo Max, mang lại nhiều cơ hội lựa chọn sản phẩm cho khách hàng khi muốn so sánh năng suất làm đá, kiểu thành phẩm đá, giá cả cũng như tiêu chí về độ bền hay chất lượng của thiết bị.

Kinh nghiệm sử dụng máy làm đá công nghiệp

Để máy làm đá công nghiệp vận hành hiệu quả, đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ lâu dài, trong quá trình sử dụng thiết bị cần lưu ý những điều sau đây:

Lắp đặt vị trí phù hợp: Cần lắp đặt thiết bị ở những nơi thoáng mát, có đủ không gian xung quanh, nhiệt độ môi trường tốt nhất từ 4 đến 38 độ C.Tránh lắp máy nơi có nguồn nhiệt lớn sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành và khả năng sản xuất đá của thiết bị.

Nguồn nước: Nước cấp cho máy làm đá phải là nước sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh, nước được xử lý thông qua hệ thống lọc nước tinh khiết. Cần thay quả lọc nước thường xuyên để đảm bảo đá tinh khiết hơn, trung bình 6 tháng 1 lần.

Hạn chế tác động lên thiết bị: Do máy hoạt động theo chu trình khép kín nên cần hạn chế tác động nhiều lên máy, chỉ khi cần lấy đá để dùng hay kiểm tra chất lượng đá mới mở khay ra xem. Cần đậy kín nắp đậy sau mỗi lần mở để hạn chế tối đa thất thoát nhiệt làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm đá của máy.

Vệ sinh lọc gió: Đối với các dòng máy làm đá công nghiệp có cơ chế làm mát bằng không khí thì người dùng nên vệ sinh lọc gió của máy thường xuyên, định kỳ khoảng 2 tuần 1 lần để tránh khô dầu, nóng máy và động cơ phát ra tiếng kêu khó chịu.

Vệ sinh thiết bị: Cần vệ sinh bên trong thùng chứa đá và bên ngoài thiết bị thường xuyên bằng khăn mềm và chất làm sạch dịu nhẹ để loại bỏ bụi bẩn ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm đá cũng như khả năng vận hành của thiết bị.

Kiểm tra bảo trì định kỳ: Cần bảo trì máy định kỳ để phát hiện và sửa chữa kịp thời những hỏng hóc nhỏ và giúp gia tăng tuổi thọ cho thiết bị. Khi không sử dụng trong thời gian dài, cần tháo các khay và đường cấp nước ra để vệ sinh tránh vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Chính sách bán hàng của Thiên bình dành cho máy làm đá công nghiệp

Khi có nhu cầu mua máy làm đá công nghiệp và muốn tìm một địa chỉ bán máy làm đá chính hãng, uy tín - Hãy đến với Thiên Bình. Chúng tôi có những chính sách bán hàng ưu đãi về sản phẩm, đảm bảo những quyền lợi tối đa cho khách hàng mà đơn vị khác trên thị trường không có, cụ thể:

  • Sản phẩm máy làm đá công nghiệp được giới thiệu tại website thienbinhgroup.com của Thiên Bình là hàng chính hãng, mới 100%, có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc và chất lượng hàng hóa.
  • Máy làm đá công nghiệp do Thiên Bình cung cấp được bảo hành dài hạn từ 12-18 tháng và bảo trì trọn đời.
  • Chính sách vận chuyển miễn phí trong nội thành thành phố Hà Nội và TPHCM. Đối với các tỉnh lẻ có hỗ trợ vận chuyển ra nhà xe về tỉnh.
  • Thiên Bình có chính sách mua máy làm đá công nghiệp trả góp qua thẻ với - 0% lãi suất.
  • Giảm thêm 50.000 khi khách hàng đặt mua sản phẩm máy làm đá online tại website thienbinhgroup.com của chúng tôi.

Với những chính sách ưu đãi trên hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được tư vấn miễn phí và chọn mua máy làm đá công nghiệp chất lượng với mức giá tốt nhất.


Xem thêm các nội dung liên quan đến chủ đề trên:

Máy làm đá công nghiệp

Máy làm đá viên công nghiệp

Máy làm đá 

Máy làm đá sạch