Trang 8 - Máy làm đá công nghiệp : sản phẩm và giá bán
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá dạng hạt; Công suất: 2000 W; Năng suất: 450 kg/ngày; Kích thước: 560 × 830 × 1860 mm; Trọng lượng: 140 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
78.800.000 
Công suất: 1680W; Năng suất: 450 kg/ngày; Kích thước: 803 x 832 x 1890 mm; Trọng lượng: 142 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 2440 W; Năng suất: 455 kg/ngày; Kích thước: 760 x 832 x 1890 mm; Trọng lượng: 140 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
38.500.000 
Công suất: 500W; Năng suất: 50 kg/ngày; Kích thước: 520 x 635 x 855 mm; Trọng lượng: 62 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 460 W; Năng suất: 55 kg/ngày; Kích thước: 500x590x890 mm; Trọng lượng: 50 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 3400W; Năng suất: 680kg/ngày; Kích thước: 1227 x 965 x 1927 mm; Trọng lượng: 220kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Đái viên hình vuông, kích thước 22x22x22mm; Công suất: 610W; Năng suất: 80 kg/ngày; Kích thước: 666 × 637 × 775 mm; Trọng lượng: 65 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 4000W; Năng suất: 900kg/ngày; Kích thước: 1227 × 965 × 2057 mm; Trọng lượng: 270kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
66.700.000 
Công suất: 1020W; Năng suất: 90 kg/ngày; Kích thước: 755 x 625 x 1040 mm; Trọng lượng: 95 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá dạng hạt; Công suất: 680W; Năng suất: 120 kg/ngày; Kích thước: 650 × 660 × 1050 mm; Trọng lượng: 112 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá dạng hạt; Công suất: 350W; Năng suất: 60 kg/ngày; Kích thước: 520 × 560 × 955 mm; Trọng lượng: 51 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá dạng hạt; Công suất: 1180W; Năng suất: 250 kg/ngày; Kích thước: 560 × 830 × 1760 mm; Trọng lượng: 130 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: hình bán nguyệt; Công suất: 220V/50Hz; Năng suất: 128 kg/ngày; Kích thước: 650 × 651 × 1063 mm; Trọng lượng: 77 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: hình bán nguyệt; Công suất: 850W; Năng suất: 145 kg/ngày; Kích thước: 560 × 830 × 1897 mm; Trọng lượng: 125 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: hình bán nguyệt; Công suất: 1800W; Năng suất: 280 kg/ngày; Kích thước: 560 × 830 × 1897 mm; Trọng lượng: 125 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: hình bán nguyệt; Công suất: 770 W; Năng suất: 95 kg/ngày; Kích thước: 650 × 651 × 1063 mm; Trọng lượng: 70 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá viên hình đầu đạn; Công suất: 350W; Năng suất: 35 kg/ngày; Kích thước: 375 × 553 × 762 mm; Trọng lượng: 43 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 310W; Năng suất: 36 kg/ngày; Kích thước: 500 x 450 x 803mm; Trọng lượng: 40 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 310W; Năng suất: 36 kg/ngày; Kích thước: 500x450x840 mm; Trọng lượng: 40 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)

Máy làm đá viên Scotsman là dòng sản phẩm có 3 model AC 46, AC 56, AC 226 với năng suất sản xuất đá lần lượt là 24-35-145kg/ngày đến từ thương hiệu Scotsman, sản xuất tại Italya có khả năng làm đá siêu tốc

Xem