Trang 6 - Máy làm đá, Máy làm đá công nghiệp và giá bán
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 500W; Năng suất: 55 kg/ngày; Kích thước: 666 × 637 × 775 mm; Trọng lượng: 71 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá viên hình đầu đạn; Công suất: 670W; Năng suất: 75 kg/ngày; Kích thước: 666 × 637 × 775 mm; Trọng lượng: 71 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 6200W; Năng suất: 1 tấn /ngày; Kích thước: 1227 × 945 × 2160 mm; Trọng lượng: 330 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 6300W; Dung tích: thùng đá 350kg ; Năng suất: 1200kg/24h; Kích thước: 1227x945x2160 mm; Trọng lượng: 330kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 7400W; Năng suất: 1500kg/ngày; Kích thước: 1227 × 945 × 2160 mm; Trọng lượng: 350kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 1650 W; Năng suất: 300 kg/ngày; Kích thước: 760 × 829 × 1795 mm; Trọng lượng: 180 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 2750 W; Năng suất: 500 kg/ngày; Kích thước: 760 × 829 × 1950 mm; Trọng lượng: 190 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 3450W; Năng suất: 800 kg/ngày; Kích thước: 760 × 829 × 1950 mm; Trọng lượng: 200 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 640W; Năng suất: 100 kg/ngày; Kích thước: 666 × 637 × 775 mm; Trọng lượng: 67 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 730 W ; Năng suất: 127 kg/ngày; Kích thước: 660 x 707 x 919mm; Trọng lượng: 67 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 765 W; Năng suất: 160 kg/ngày; Kích thước: 560 x 832 x 1715 mm; Trọng lượng: 94 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 920 W; Năng suất: 190 kg/ngày; Kích thước: 560 x 832 x 1715 mm; Trọng lượng: 96 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
52.600.000 
Đặc tính: Có cốc lọc nước; Công suất: 790W; Năng suất: 195 kg/ngày; Kích thước: 605x832x1715 mm; Trọng lượng: 98kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 1360 W; Năng suất: 225 kg/ngày; Kích thước: 760 x 832 x 1715 mm; Trọng lượng: 120 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
59.000.000 
Đặc tính: Có cốc lọc nước; Công suất: 1050W; Năng suất: 230 kg/ngày; Kích thước: 803x832x1715 mm; Trọng lượng: 123kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Kích thước đá 22x22x22 or 34*34*22 or 38*38*22mm; Công suất: 15000W; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 2700kg/ngày; Vật liệu: Inox 304 ; Kích thước: 2710 x 1200 x 2800 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 1680 W; Năng suất: 315 kg/ngày; Kích thước: 760 x 832 x 1715 mm; Trọng lượng: 122 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
65.400.000 
Đặc tính: Có cốc lọc nước; Công suất: 1680W; Năng suất: 320 kg/ngày; Kích thước: 803x832x1715 mm; Trọng lượng: 125kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá dạng hạt; Công suất: 2000 W; Năng suất: 450 kg/ngày; Kích thước: 560 × 830 × 1860 mm; Trọng lượng: 140 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
78.800.000 
Đặc tính: Có cốc lọc nước; Công suất: 1680W; Năng suất: 450 kg/ngày; Kích thước: 803x832x1890 mm; Trọng lượng: 142kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 2440 W; Năng suất: 455 kg/ngày; Kích thước: 760 x 832 x 1890 mm; Trọng lượng: 140 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
38.500.000 
Đặc tính: Có cốc lọc nước; Công suất: 500W; Năng suất: 50 kg/ngày; Kích thước: 520x635x855 mm; Trọng lượng: 62kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 460 W; Năng suất: 55 kg/ngày; Kích thước: 500x590x890 mm; Trọng lượng: 50 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 3400W; Năng suất: 680kg/ngày; Kích thước: 1227 x 965 x 1927 mm; Trọng lượng: 220kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem